Omdömen

"Grupphandledning ger tid att tänka efter och andas, samt få nya infallsvinklar. EvaLena gav oss andra sätt att tänka och komma ur gamla mönster. Bra sammanfattningar."
Pelle Eriksson, lärare 6 till 9 Nyköpings friskola, Nyköping

År 2017 ska firas med en helt ny fin hemsida, den är snart klar.

Kunskap ger förståelse och relationer ger möjligheter

För mig är meningen med livet att utvecklas som människadet livsmottot tillsammans med en nyfikenhet över vad det är som påverkar oss människor att bli de personer vi är, hur vi fungerar i relationer och framförallt hur vi vuxna kan hjälpa barn att utveckla sin potential får mig att vilja lära mig mer och mer. Jag vill dela med mig och har jag en förmåga att omvandla det teoretiska till föreläsningar som passar de flesta människor

”Du är kunnig, engagerad och hittar rätt nivå utifrån publik, du har en fantastisk utstrålning. Jag kommer att ta med mig kunskaper som jag har användning av i min lärarroll.” Joacim Carlsson, lärare gymnasiet, Gävle

"Oerhört intressant! Det här skulle alla människor höra, fantastisk nyttig information att bära med sig i livet" Cecilia Kovatch, egen företagare, Bollnäs 

All min teoretiska kunskap tillsammans med min arbetslivserfarenhet från åren som familjehemsförälder, som förskolärare och alla extrajobb där jag arbetat med männsikor har byggt upp en gedigen kunskap som kan sammanfattas i tre ord: Relationer ger framgång 

Välkommen till min buffé av kunskap;  utgå från vad du vill lära dig mer om kan jag erbjuda en föreläsning / utbildningsdag som passar  både förkunskaper och nyfikenheten att lära sig mer. 

Relationer ger framgång  Det finns en anledning till att du är den du är och när du förstår dig själv, är det lättare att förstå andra människor och ger möjlighet att förbättra samspelet mellan kollegorgenetmot kunder och i privatlivetVad är det som gör att jag uppfattar det som händer och vad vi pratar om mitt sätt? Vad är det som gör att det som är logiskt för mig kan uppfattas som obegripligt av min partner eller kollega? Vem av oss vet egentligen sanningen om vad som hände?

Systemteori - Riktar uppmärksamheten mot relationer och hur vi påverkar varandra, som ringar  vattnet. Det finns inga syndabockar utan vi letar efter en förståelse för att det som händer är en följd av en tidigare händelse. Människor är olika insidan också och det som finns inuti mig påverkar hur jag tolkar det som händer, det du säger och världshändelser

Anknytning, det viktigaste för barnets utveckling

Anknytning ur ett utvecklingspsykologiskt synsätt - De postiva och negativa faktorer anknytningen har för fostran av barn. Hur ditt anknytningsmönster påverkar ditt sätt att förstå dig själv, hantera relationer, hur du ser din livssituation: Ser du möjligheter eller känns livet hopplöst?

Hur kan vi förstå och hjälpa de barn som har fastnat i och inte gått vidare i sin mognadsprocess- Hjärnan skyddar "sin" människa genom att stänga av förmågan att känna de sårbara känslorna. Separation, både fysisk, emetionell och psykisk, är kärnan till de problem vi kan se hos dagens barn och ungdomar: agressivitet, uppmärksamhetsproblem, utsätter sig själv för faror, unviker nära relationer, känner ingen skam eller ånger m.m 

Gungbrädeanknytning - När den primära anknytningen inte är en fungerande förälder behövs en ny anknytning byggas till de vuxna i exempelvis familjehemmet, men barnets hjärna kanske gör motsstånd och ser den nya vuxna som ett hot mot den primära anknytningen. Gungbrädeanknytning innebär mindre risk för traumatisering, emotionellt försvar och anknytningsproblematik

När kompisar blir viktigare än de vuxna - Många av de problem som finns i dagens skola beror   att anknytning styr människors uppmärksamheten och är en förutsättning för inlärning, vad innebär det när barnet är mer anknyten till sina jämnåriga än föräldrar och lärare? Hur kan du som vuxen väcka barnets anknytningsinstinkt

Motståndsviljan - Reagerar din tonåring som om du ber om något väldigt negativt när du bara sa åt henne städa sitt rum? Verkar ditt barn göra tvärtemot allting du säger? När ditt barn blir arg och skriker, svarar du samma sätt fast du egentligen ville hålla dig lugn? Motståndsviljan gör att vi reagerar med motstånd om vi känner oss tvingade eller utsatta för hot, men det är ingen vilja utan en instinkt dvs det sker automatiskt. Hur kan du göra för att den här instinkten under kontroll du är den stom sitter bakom ratten och styr ditt liv

Se människors styrkor och ge möjligheter

Det salutogena synsättet - Vi utgår från när det fungerar bra och bygger vidare genom att  tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull vilket är ett väldigt bra verktyg för att kunna hantera livets problemsituationer  ett positivt sätt

Min ambition är att arbeta för att öka möjligheterna för de barn och unga som lever i svåra livssituationer, genom att förbättra för familjehemmen och personal inom barnomsorg och skola: Ju mer kunskap de vuxna har, desto fler sätt kan de hitta för att förstå vad som händer och hantera barnets problem

Min nya föreläsning

Hur du hjälper barn och ungdomar till framgång i livet

-anknytning ger förståelse och möjlighet till förbättring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem sa vad?

Genom handledning kan man få en insikt i hur jag påverkar interaktionen och hur jag kan förstå det jag ser hos andra.
Svar
Margareta Normell